Proč nakupovat u ADAMA

Proč nakupovat u ADAMA

  • Dlouhodobě spolupracujeme s celou řadou školkařských podniků ve všech školkařských oblastech v Evropě. Máme přehled o jejich produkčních plochách, které pravidelně navštěvujeme.
  • Máme dlouholeté zkušenosti se sortimentem a jeho použitím v našich podmínkách.
  • Máme dostatečnou kapacitu zakládek, manipulačních ploch a mechanizace pro rychlou manipulaci se zbožím a expedici.
  • Provádíme důslednou vstupní a výstupní kontrolu.
  • Máme propracovanou logistiku. Pravidelně realizujeme výběrová řízení na zahraniční a tuzemskou dopravu.
  • Jsme schopni minimalizovat rizika spojená s vývojem kurzu koruny k euru.
  • Nabízíme široký sortiment doplňkového zboží (kůly, úvazky, podzemní kotvení, travní osiva, hnojiva …).
  • Naší snahou je, abychom připravili na jednom místě vše, co zahradník pro svou zakázku potřebuje.

Jsme vám k dispozici ve dvou střediscích: pro Moravu a Slovensko – Lelekovice u Brna
a pro Čechy – Bříství u Prahy.

Bříství Velkoobchod

Velkoobchod Bříství2

Manipulace Lelekovice

Manipulace Lelekovice2