Written about us

  EN   EN   EN C&C ja na jaro připraveno EN

Cash & Carry je na jaro připraveno.

 'Současný sortiment, který máme v Cash&Carry se snažíme udržet a postupně jej dále rozšiřovat. Nabídka je již velmi široká, snažíme se ji proto logicky uspořádat v cenících i na prodejní ploše. Pro zákazníky je přehlednost velmi důležitá, urychlí výběr rostlin. Zákazník se rychle zorientuje v nabídce a dokáže díky tomu rychle pořídit vše, co potřebuje.'

Ing. Lukáš Mráz  - vedoucí střediska C&C pro časopis Zahradnictví